over

Ons Huis &

Mega Gezin

Amsterdam-Zuidoost
Sinds 2014
7 Kamers, 14 Inwoners

Amsterdam Zuidoost

Huize Kalor biedt jonge moeders tot 23 jaar, die behoefte hebben aan acceptatie en veiligheid, een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen naar zelfstandigheid. Wij van Huize Kalor vinden het heel belangrijk dat jonge moeders/gezinnen deze ruimte krijgen, om hun talenten te ontwikkelen. Dit is niet alleen goed voor hen, maar ook voor hun opgroeiende kinderen. De jonge moeders worden daarom naar hun kunde en vaardigheid begeleidt naar zelfstandigheid.

Huize Kalor is gevestigd, in een twee-onder-één-kap-woning, gelegen in een rustige woonwijk in Amsterdam Zuidoost. De woning beschikt over voldoende kamers, zodat de jonge moeders met hun kind, ieder een eigen plek hebben. Tevens is een tweede keuken aanwezig in de woning, waardoor de moeders de mogelijkheid hebben zelf te koken en hun voorraad op te slaan. Hierdoor moeten de jonge moeders zich zelfstandig voelen, al zijn zij bij de gezinshuisouders thuis.

De jonge moeders hebben ongeveer een jaar de tijd, om door te kunnen stromen naar zelfstandig wonen. Daarom is het van belang dat zij een bewuste keuze maken en weten waar zij voor willen gaan. De gezinshuisouders zullen de wens van de jonge moeder bij de start van de begeleidingsperiode bespreken. Wat wil zij bereiken? Hoe denkt zij dit te bereiken? Wat zijn haar mogelijkheden? Maar ook: wat verwacht de jonge moeder van de gezinshuisouders? hoe kunnen zij bijdragen aan haar wensen?

De gezinshuisouders stellen een plan op, waarin zij samen met de jonge moeder vastleggen waar zij naar toe werken en hoe. Daarnaast wordt in samenwerking met de plaatsende instantie vastgesteld, wat de instantie van Huize Kalor verwacht en wat de Gezinshuisouders wel of niet mogen aanpakken met de jonge moeder. Huize Kalor richt de steun en begeleiding van de jonge moeders op alle leefgebieden, voor zover dit mogelijk en nodig is.

De gezinshuisouders gaan ervan uit dat zij iemand in huis hebben die zij kunnen begeleiden zoals zij dit met hun eigen kinderen hebben gedaan en nog steeds doen. Kortom: ‘wij van Huize Kalor dragen de jonge moeder na een jaar, met plezier over naar zelfstandig wonen, zoals wij dit hebben gedaan met onze eigen zonen. En hopen dat de jonge moeders ons dan nog steeds als netwerk beschouwen en niet enkel als hulpverleners.

Accommodatie Voor Bewoners

Elke jonge moeder krijgt een passende kamer voor haar en haar kind. Binnen het geheel zijn er gemeenschappelijke ruimtes voor algemeen gebruik zoals de woonkamer, keuken en dergelijke. 

Kamers

Badkamers

Inwoners

Uw Gezinshuis Ouders

 

Xiomara & Roeland Henrique

Xiomara heeft altijd de ambitie gehad om van betekenis te zijn in het leven van de mens, zodat deze zich tot een volwaardig individu kan ontwikkelen. Ze is ervan overtuigd dat de maatschappij een weerspiegeling van gezinnen is; daar waar het kind in een krachtig en “gezond” gezin kan opgroeien is de kans op een goede ontwikkeling groot. Dat is voor haar de reden om kinderen in haar gezin op te vangen. Als ervaren pedagoog, is Xiomara sterk in het neerzetten van de aandacht op de opvoeding. Voor wat betreft de taak in het “opvoeden” en steunen van jonge moeders/gezinnen, gelooft zij in de voorbeeldfunctie. Ook het steunen en bemoedigen, door te prijzen en gebruik te maken van competenties van de ander, draagt volgens Xiomara bij aan de begeleiding.

Ook Roeland heeft zich altijd ingezet voor kinderen. Middels sport tracht hij jongeren een meerwaarde te bieden in hun leven. Door zijn bezigheid als jeugdtrainer heeft Roeland vele jongeren van de straat weten te houden. Hij bood hen de mogelijkheid na school bij hem te trainen om hun talent te ontwikkelen en begeleiden hen vervolgens naar een vereniging, zodat zij door kunnen groeien. De kracht van Roeland  binnen het gezinshuis is zijn planmatige en gestructureerde karakter. Hij kan o.a. procedures opstarten en deze bewaken om de voortgang zeker te stellen. Hij kan zijn denken richten en handelen op optimale  benutting van tijd, geld en middelen. Verder is Roeland iemand, die let op het nakomen van gemaakte  afspraken. Hij neemt verantwoordelijkheid voor persoonlijke toezeggingen t.a.v. op te leveren werk.

Gezien de overtuigingen van Roeland en Xiomara met betrekking tot het gezin en de invloed van het  gezin op het individu, zijn zij enthousiast om anderen hierbij te helpen en bij te dragen aan het vormen van sterke en gezonde moeders en kinderen (jonge gezinnen). Wat Roeland en Xiomara met anderen willen delen is gebaseerd op liefde. De warmte die zij in hun eigen gezin voelen, biedt hen de kracht en de  overtuiging dat zij dit ook met anderen, in een groter gezinsverband, kunnen delen. De levenslessen die zij door persoonlijke- en gezin ervaringen hebben opgedaan, maken dat zij levende getuigenissen zijn voor  anderen, maar in deze context zeker voor jonge moeders (ouders).

Samenwerking

Ons gezinshuis werkt samen met andere organisaties die ervoor zorgen voor het voortraject, met andere woorden het doorverwijzen van klanten. Onze samenwerkende partners zijn:

Aanmeldingsproces

Jonge moeders van Amsterdam die zich willen aanmelden voor het gezinshuis kunnen contact opnemen met ALTRA onderwijs & jeugd hulp of kunnen ze via Samen Doen of Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Deze instanties bepalen na een diagnostisch onderzoek of zij in aanmerking komen voor plaatsing in het Gezinshuis.

Contra Indicaties

Contra indicaties zijn moeders die niet in staat zijn om te werken naar zelfstandigheid. Bijvoorbeeld moeders met psychiatrische stoornissen, drugsverslaafden, moeders die in aanraking zijn met justitie of licht verstandelijk beperkt zijn.

Als bewoner

Je Bent van Harte Welkom!

Geen probleem is te groot, wij staan er altijd klaar om tot uw dienst te zijn. Alle oplossingen nemen tijd daarom werken wij met jou samen met respect om alle doelen te bereiken.

+31 (020) 2217854
Huntum 55B, 1102 JD Amsterdam-Zuidoost
info@huizekalor.nl