In Amsterdam worden tienermoeders opgevangen in een gezinshuis. Jonge moeders die bij familie, vrienden of in de reguliere opvang geen plaatsje hebben, worden in dit unieke project ondersteund door een pleeggezin. Ze worden begeleid en opgevangen, maar moeten ook hun eigen zaken regelen.

De Stichting Jeugd & Opvoedhulp Altra wil het project, dat nu een twee jaar bestaat, gaan uitbreiden. Niet alleen omdat het goed werkt, maar ook omdat het de helft goedkoper is dan reguliere hulp.

EenVandaag gaat langs bij het pleeggezin in Amsterdam, waar nu vier tienermoeders met hun baby’s worden opgevangen. Daarnaast spreken we psychologe Karine Zuidgeest van Altra over de uitbreiding van dit project.