Geen kueze maken is ook een keuze

Zelfstandigheid route

Amsterdam-Zuidoost
7 Kamers, 14 Inwoners
Gezinshuis

HuizeKalor

Missie & Visie

Huize Kalor gaat en staat voor eenheid en kracht binnen het gezin. Ieder mens heeft iets goeds in zich. Als mensen in een omgeving, geaccepteerd en gerespecteerd worden, zich door het krijgen van liefde en het voelen van eenheid kunnen hechten en er ruimte is voor het ontwikkelen van hun talenten en competenties, kunnen zij zich tot volwaardige burgers ontwikkelen. Wij willen bijdrage aan deze veilige omgeving. Een omgeving waarbinnen liefde en eenheid de kwaliteiten zijn. Met als doel voornamelijk jonge ouders en gezinnen de kans geven zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke ouders, die hun plek innemen in de maatschappij en op eigen benen staan, voor henzelf en hun kinderen.

Onze Behoefte Om Te Delen Met Anderen

 

Roeland & Xiomara,

Gezinshuis Ouders

Vanuit onze diepe overtuiging over de positieve en gezonde invloed van een gezond gezin op de gezinsleden, geloven wij dat het begeleiden van jonge moeders, niet alleen het kind, maar ook de jonge moeder de kans kan bieden om anders tegen een gezin aan te kijken en ook voor haar een voorbeeld te zijn. Hiermee beogen wij dus ook de jonge moeder een positief perspectief te bieden op haar eigen gezin (die in vorming is). Door de jonge moeder een plek te gunnen om haar leven een nieuwe wending te geven, zijn wij een gezin aan het oprichten en zo ook het kind, en indien mogelijk ook de vader.

Alle Doelen Bereiken Wij Samen Met Onze Bewoners & Personeel

 • Een Liefdevol Gezin
 • Continuïteit
 • Belevingsgerichte Zorg
 • Normen En Waarden Van Het “Gewone” Gezin
 • Samenwerking In De Begeleiding Met Orthopedagoog
 • Samenwerking Met Overige Gezinshuizen Voor Jonge Moeders
 • Onze Kennis Van De Sociale Kaart In Amsterdam
 • Nazorg Bij Het Uitstromen Naar Zelfstandig Wonen
 • Een Betrokken Gezin
 • Gestructureerde Gezinssituatie
 • Respect Voor Het Mens En Kind Zijn
 • Open Kansen Voor De Toekomst
 • Ambulante Medewerkers Bij Het Opstellen Van Zorgplan
 • Uitwisselen Van Ervaring En Adviezen
 • Wekelijkse Rapportages Van De Begeleiding En Ondersteuning
 • Bekwame Vervangers Altijd Paraat Met (VOG)
Groei met ons

Meer Weten!

+31 (020) 2217854
Huntum 55B, 1102 JD Amsterdam-Zuidoost
info@huizekalor.nl